LOGOmotief
Kleitstraat 19
9930 Zomergem

tel: 09/372.44.83
fax: 09/370.88.55

www.LOGOmotief.net
info@LOGOmotief.net

Onderzoek & Behandeling

Op eigen initiatief of na verwijzing van uw huisarts, kinderarts, NKO-arts, neuroloog, orthodontist, school, CLB, … kunt u telefonisch of via mail contact met ons opnemen.

Bij een eerste intakegesprek wordt de hulpvraag en de voorgeschiedenis in kaart gebracht. De factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden van het probleem worden besproken.
We brengen u eveneens op de hoogte van de praktische werking van onze praktijk, de inhoud van het onderzoek, de honoraria en de eventuele mogelijkheden tot terugbetaling via het RIZIV of aanvullende verzekering van het ziekenfonds.

Vervolgens vindt het diagnostisch onderzoek plaats. Afhankelijk van het probleem, kan dit onderzoek één of meer sessies in beslag nemen. Na het onderzoek bepalen wij in overleg met u de vervolgaanpak. Bij schoolgaande kinderen vindt steeds overleg plaats met school en CLB aangaande de te volgen strategie. Regelmatig worden de vorderingen opnieuw in kaart gebracht of vindt er een evolutieonderzoek plaats.

Behandelzittingen duren een half uur of een uur. De frequentie en de totale duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem. De behandelingen kunnen doorgaan op de praktijk of in uitzondering bij de patiënt thuis. Bij jonge kinderen raden wij aanwezigheid van één van de ouder tijdens de sessies sterk aan.

Onze ervaring leert ons dat in vele gevallen een multidisciplinaire aanpak nodig is. Wij werken nauw samen met andere deskundigen om een zo goed mogelijk totaalbeeld te krijgen en een behandeling op maat van iedere patiënt te kunnen maken.